Да бъдеш гражданин на променяща се Европа


ЕвропаЕвропа е най-великият континент, ,,люлка“ на цивилизациите, майка на моята родина България. Винаги е ,,раждала“ големи умове, целеустремени и борбени личности. Европа е първооснова на едно съвременно общество и ако има някой, който да оспори това, нека се опита. Днес, в началото на ХХІ век, Европа е един от най-развитите в геополитически план континенти и с много добри стопански и икономически показатели. Но животът не се изчерпва с изчисленията, графиките и таблиците. Не толкова икономическото ни състояние, колкото нашите мечти и цели, общо минало и общо бъдеще ни правят граждани на Европа. Още Аристотел е казал, че човекът е обществено животно. Да бъдеш гражданин е не само право, но и задължение, отговорност към личната съдба и към бъдещето на колектива. В Древна Елада, във времена, когато Европа се е наричала тясна ивица земя около Дарданелите, гърците смятали, че само гражданинът може да се нарича човек. Затова много рядко – при изключителни случаи и бедствени положения, полисите давали на чужденци граждански привилегии, които иначе така ревниво пазели. Гражданинът не робува никому. Той преследва не само собствените интереси или тези на близките си, но и се грижи за бъдещето на страната си или на по-голяма общност или идея. Една такава общност е Европа. ,,Европа“ е понятие, което има не само географски, но и духовни измерения. Това може да е един от най-малките континенти, но в неговите земи са се родили едни от най-големите мислители, учени и творци на всички времена. И зад небостъргачите, докосващи облаците, и зад прокопаните в земята тунели, и зад димящите фабрични комини, и зад прекрасните барокови дворци стои все устременият напред дух на европееца, който непрекъснато променя и усъвършенства своя свят. Гражданите на Европа винаги са били откриватели, смели мечтатели и пътешественици. Те са бродили из опасни морета, непознати земи и простори, но никога не са забравяли своите корени. ЕвропаЕвропейската култура и духовни достижения са достигнали почти всички краища на света. Стремежът да се открие, да се опознае и приобщи новото откриваме още у ЕВРОПАОмировия герой Одисей, който пребродва целия познат и непознат свят в търсене на дома, но и на самия себе си. Векове по-късно устремения, вечнотърсещ дух на приказния пътешественик откриваме в образа на Александър Велики, който не просто покорява различните народи, но и ги обединява, разкрива нови простори пред затворените светове, свързва културите на Изтока и Запада. Така той очертава хоризонтите не само на Античния, но и на съвременния европейски светоглед. Да бъдеш гражданин на променяща се Европа днес означава да си етнически толерантен, да пазиш националната си самобитност и съзнание, но и да уважаваш и зачиташ чуждите културни традиции. Картите се изтриват, границите се променят, но ние оставаме деца на Европа. Според повечето изследователи името ,,Европа“ произлиза от асиро-вавилонската дума ,,ереб“ – мрак, залез, т.е. ,,там, където залязва слънцето“. Но в хилядолетната история на континента нито една култура не залязва напълно, не потъва напълно, не потъва в забрава. От руините на старите цивилизации се раждат нови, които приемат техните достижения, мъдрост и изкуство. Древните езически гласове и християнските молитви, ужасът на войните и величието на победите, красивото на победите, красивото примирение на отшелниците и разтърсващият устрем на завоевателите се преплитат, за да създадат духа на Европа, който ни свързва и обединява. Светлосенките на миналото и бъдещето се сливат, за да очертаят Пътя, който трябва да продължим ние – гражданите на променяща се Европа.
Архив общество:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com