Общи  условия

 

Дефиниции:

 1. 1. „ICP-BG” www.icp-bg.com е уебсайт - виртуален информационен портал в Интернет, собственост на „ICP-BG”, който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до разнообразна информация в психологическа насока, посредством електронна препратка към ресурси разположени на сървъра на „Психология на човека” или други сървъри извън контрола на последния.
 2. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 3. „Потребител” e всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от „Психология на човека”.
 4. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

Услуги:

 1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в ICP-BG.COM;
 2. Каталог с подредени по теми електронни препратки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, статистически данни;
 3. „Психология на човека” има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги, без предварително да уведомява Потребителя.

 

Права и задължения:

 1. Потребителят има право безплатно да ползва Услугите за нетърговски цели.
 2. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ICP-BG и/или неговите партньори за съответния вид използване.

 

Интелектуална собственост:

 1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта Психология на човека, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ICP-BG и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали при условията от настоящите Общи условия.
 2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без разрешение на Психология на човека, на неговите клиенти и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 3. Доколкото Услугите, предоставяни от ICP-BG, са предназначени изключително за лично ползване, Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин, публикуваните в ICP-BG материали и ресурси, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.
 4. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Психология на човека, Потребителят дължи на ICP-BG неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева. за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ICP-BG от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 5. ICP-BG не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
 6. ICP-BG не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в ICP-BG, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.


За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com