Когато шефът се чувства некомпетентен

Владимир Банов

Сподели го във Facebook

Едно комплексно изследване за проверка на хипотезата, че проявите на агресия на властимащите са в резултат на застрашено его

 

Както е известно властта не е за всеки. Оказва се, че е доста неподходяща за хора с ниска степен на увереност в себе си и с недостатъчни познания в областта, в която работят. При такива хора нуждата да защитят властта, която имат, провокира механизми на егото, които активират проявите на агресивност към подчинените им.

Изследванията

Психолозите Натанаил Фаст и Серена Чен провеждат четири изследвания върху връзката между агресивността и безпомощността, дължаща се на некомпетентност. (Тук ще разгледаме три от тях.)

В първото интервюират 90 работещи мъже и жени чрез онлайн въпросници за техните агресивни тенденции и степента им на възприета собствена компетентност. Най-агресивните от тях отговарят, че са на високи позиции в компанията, в която работят, и са объркани и обезпокоени от нещо, което се е случило.

За да поверят хипотезата си, че агресивността на шефовете има отношение към некомпетентността и безпомощността им, двамата изследователи помолват участниците да напишат кратки есета за ситуации, в които са били първо безпомощни и след това силни (овластени) и обратно, първо силни и след това безпомощни. След това участниците са помолени да изберат какво наказание да получи студент за сгрешени отговори като възможностите са били да чуе звук със сила от 10 до 130 децибела.

Във второто изследване Фаст и Чен поставят задача на изследваните 98 лица да си спомнят ситуация, в която са били овластени и некомпетентни и след това да предложат наказание за сгрешилия студент.

В третия експеримент 59 участници първо оценяват своята компетентност и тогава попълват тест за своите лидерски способности. При това изследване обаче участниците не разбират резултата на своите лидерски способности, а на част от тях се казва, че са компетентни, а на другата част – че са некомпетентни. След това се преминава към определяне на това какъв тест за интелигентност да се даде на партньор, които се стреми да получи награда, ако го реши.

Резултати

Резултатите от първите два теста сочат, че възприемащите се като най-некомпетентни и най-овластени участници избират по-силно ниво за наказание (средно 76 децибела), докато останалите се вместват в по-поносими граници (60 децибела). С други думи, колкото по-некомпетентен се чувства шефа, толкова по-агресивен става и това се изразява в избора на по-силни наказания, които да прилага спрямо подчинените си.

При третото изследване изборът на по-труден тест е повлиян от това, как участниците възприемат своята компетентност и какво са чули за своите лидерски способности. Тези, които са оценили ниско своята компетентност и едновременно с това са чули, че не притежават лидерски способности, избират най-трудните тестове за своите партньори.

Как да се противодейства?

Фаст предлага, на базата на доказателства от това и други сходни изследвания, да се използва ласкателство. Оказва се, че комплиментите, но не прекалените и фалшивите, действат успокояващо на несигурните и обезкуражени шефове и допринасят за понижаване на тяхната агресивност. А когато тези комплименти са прекалени или фалшиви, се получава обратен ефект – шефът за кратко като че ли се успокоява, след което обаче става още по-раздразнен, тъй като такива нереални комплименти практически увеличават откъснатостта му от действителността и още повече усилват чувството му за некомпетентност.
Източник: http://www-rcf.usc.edu/~nathanaf/power_incompetence_and_aggresssion.pdf

Превод: Владимир Банов, интернет сайт: Когнитивна терапия онлайн


Сподели го във Facebook

Владимир Банов


Публикации:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com