Сетива за човешкото нещастие

Галина Тодорова

София - България

„Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите”.
Екзюпери – „Малкият принц”.

Живея в двадесети и първи век. Век, в който съществува особен морален проблем изразяващ се в нарастващото безразличие на човека към страданието на другите хора. Все повече губим уникалността си и се превръщаме във вещи, чувстваме се безсилни, не се доверяваме на собствените си сили, не притежаваме съвест в хуманистичен смисъл. Историята е доказала, че ако човек за човека е враг настъпва разрушение, болка, тъга, загуба на смисъл в собственото съществуване.
Само от нас, хората, зависи дали ще оцелеем на тази Земя или ще потънем в океана на страданието, притиснати от създадените от самите нас унищожителни сили. В началото на Третото хилядолетие сме разпънати в сърцето си между доброто и злото, виждаме обединение, съпричастност, съчувствие, но едновремено с това нови, невиждани форми на насилие.
Аз съм от хората стремящи се към преодоляване на гнева, към любов и състрадание, към обуздаване на агресията и насилието,  към траен мир между всички народи, към осмисляне на страданието и изграждане на единство в един разделен свят. Страхувам се, защото виждам, че все повече хора си завиждат и недолюбват другите, стремят си да си пречат взаимно. Резултатите се виждат – неразбиране, отчуждение, болка, страдание, несправедливост, насилие, смърт.
За да отворим сетивата си към чуждото нещастие е нужно да развиваме  в себе си качества като самоотверженост,безкористност, състрадание, добронамереност, загриженост, признаване на ценността на другия,  хуманизъм, съпричастност.
Светът е пълен със страдащи хора. Чувствителността ни към тях може да се прояви под формата на благотворителност изразяваща се в даряване на храна, облекло, лекарства, дарения за училища, домове с болни и стари хора. Но милосърдието не се изчерпва само с благотворителност, то се издига и много по-високо от нея. Милосърдният човек служи на хората по различни начини: прощава, утешава, насърчава. Милосърдието състраданието, загриженоста за другия се свързва с преодоляване на злото и утвърждаване на доброто. Там където се извършват добри дела, злото отстъпва, а където злото се проявява, там липсва хуманност и милосърдие. Човешкият опит показва, че отварянето на сетивата ни към човешкото нещастие ни прави по-силни, по-добри, по-щастливи и пълноценни личности. Да откриеш смисъла на живота си като помагаш на онеправданите е цел, към която всеки един от нас трябва да се стреми, защото любовта към хората ще ни предпази от социалните пороци – егоизъм, лицемерие, агресия, наркомания и др.
Убеден съм, че състраданието е начин да намалиш мъката, която изпитва другият и увеличава радостта, защото една поговорка казва, че „споделената мъка  е половин мъка, а споделената радост е двойна радост”. В тази споделимост се състои благородната справедливост на чувствата, когато те чрез състрадание увеличават доброто. В резултат на това болката в човешкото общество намалява, а радостта става повече. Милосърдието е качество чрез което се преодолява егоистичното отношение към света на човешкото страдание.За да бъдеш милосърден е нужна вяра, че другите са като теб и помощта оказана на тях, радостта, която можем да предизвикаме, е също наша.
Да отворим сетивата си за чуждата болка, защото природата ни е родила събратя, вдъхнала ни е взаимна любов и ни е направила способни да общуваме. По нейно разпореждане да навредиш е по-голямо нещастие, отколкото да пострадаш.Да бъдем добри е поведение, което съответства на нашата същност. Нека и за малките и за големите неща да отворим сърцето си, защото за нас сърцето е символ на най-вътрешния, най-чувствителния и най-важния за живота орган.
Всеки сам избира как да живее. Аз съм избрал  да вървя по път изпълнен с хуманност, съпричастност, състрадание и любов към хората, защото вярвам, че това е пътят, който ще  допринесе човечеството да живее в един съхранен и по-справедлив свят.

Галина Тодорова
Архив общество:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com