За хората с увреждания

            С колегата Мариян Минков- неподвижен след травма на шийни прешлени,  се запознахме във ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, където учим в магистърска програма по Психология. Във връзка с подготовката ни по Психологически измервания решихме да изследваме личностните качества на хора с различни увреждания. Събрахме и изследвахме отговорите на 26 мъже и жени на възраст от 18 до 50 години, с различно образование, различен вид увреждане - придобито или вродено и съхранен интелект. Това са хора от различни градове в България, които днес повече от всякога имат възможност да общуват помежду си, а и с целия свят чрез глобалната мрежа Интернет. За изследването използвахме Фрайбургски личностен въпросник – FPI.
Забелязяхме общи особености за повечето от участниците:

  1. Високо ниво на откритост, което е показател за искреност при попълване на теста;
  2. Средно към високо ниво на невротичност;
  3. Средно към високо ниво на реактивна агресивност, депресивност, емоционална лабилност;
  4. Средно  ниво на спонтанна агресивност, общителност, уравновесеност, резултати, свидетелстващи за по-скоро женски тип личност – емпатийни, грижовни, емоционални.

Резултатите може да видим и на графиките по-долу, като по абсцисата се разполагат брой точки (от 1 до 9), а по ординатата - брой хора, получили определен брой точки - например в графиката за невротичност 7 точки са получили 8 от изследваните лица.

     
Невротичност                                                   Спонтанна агресивност
Ясно се вижда изместването на резултатите към високите стойности на невротичност при близо 75% от хората, средно ниво на спонтанна агресивност при близо половината и около 33% от изследваните - високо ниво.

            
Депресивност                                                  Раздразнителност
При скалата за депресивност резултатите на изследваните са – 50% - средно ниво и 48% - високо ниво, а при раздразнителност – 50% - средно ниво и 48% - високо ниво (останалите проценти до 100 са за ниско ниво).

          
Общителност                                                   Уравновесеност
В графиката за общителност се забелязват двете обособени отделни части – ниско и средно ниво - съответно 39% и 43% от участниците. Това потвърждава наблюденията ни, че част от хората с увреждания са се затворили в домовете си и не изпитват желание да контактуват с другите. При уравновесеност  преобладава средното ниво – 44% от изследваните, а 42% дори са във високо ниво.        

          
Реактивна агресивност                                                Стеснителност
При реактивната агресивност отново наблюдаваме две обособени части -  40% -средно ниво и 54% - високо. При стеснителност преобладават резултатите от средно ниво – близо 80% от хората.

    
Откритост                                                 Емоционална лабилност

При скалата за откритост 58% от изследваните са дали отговори, съответстващи на високо ниво, което означава високо ниво на искреност при попълване на теста, 38% са в средно ниво и само един участник е в ниско ниво. При емоционална лабилност резултатите са 35% - високо, 57% -средно и 8% - ниско ниво.
Предоставяме данните на всички, които се интересуват.

Илка Гайдарова
студент в магистърска програма
по Психология, 3-ти семестър

 


Публикации:За реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com