Психология на човека


Психология на човека

ICP е мултинационален институт за подготовка по психологическо лидерство, внедряване на правилни принципи в обществото и концентрация на мисълта. В проекта са включени важни психологически акценти, най-новите твърдения, тестове и ресурси. Възможност за обмен на психологически материали и научно-научно-изследователска дейност.

In English
Звука на щастието

ЗвукЗвук за самочувствието и конценттрацията. За да изпиташ увереност, въодушевление и всички приятни чувства, чуй тази песен. Звука от ICP-Bg сам по себе си и в комбинация с винаги положителното отношение на стила на писане и всичко останало е едно добро начало за всеки ден, всяка вечер или празник. Обичаме те, чувствай се на сто процента!

 

Музиката на щастиетоТемата звучи добре "Музиката, която те зарежда". Ако искате може да направите друга тема за музика във форума. Музиката освен приятно изживяване има някои доста силни подсъзнателни свойства, като например да те зареди с енергия, от която се чувстваш добре и правиш неща, които градят живота ти и по този начин музиката става едно от нещата, които не те убива. А щом не те убива, значи си по-силен(ако мога да цитирам това изречение)... Още от дълбока древност са били известни факти, доказващи възможността музика да влияе върху психиката на други хора и понякога да предизвиква в тях особени, необикновени състояния на съзнанието. Музикитерапията е един от методите, който се използва все по- успешно в психотерапията, особено при лечение на психични разстройства и неврози. Тя е свързана тясно с психология на музиката. Това е дисциплина изучаваща психологичните страни на музикалната дейност на човека. Музикалната психология се отнася по специфичен начин до процесите на създаване, изпълнение и възприемане на музика, до психологичните страни на формирането на музикално преживяване. Музиката се използва от праисторически времена–за предиз-викване на екстаз и ентусиазъм, за подбуждане на агресивност, за водене на пой, за успокояване или изразяване на чувства, за подпомагане на общуването, за лекуване и т.н.! Първите писмени сведения за прилагане на музиката с лечебна цел се намират в стари египетски папируси, в които се съобщава за опити за повлияване на плодовитостта на жените с помощта на заклинателна музика. Магическо-митологичните представи за лечебното въздействие на музиката са отразени и във епоса на Омир (”Одисея” и “Илиада”), в съчиненията на Овидий, стария завет и др. Възникването на първите теории за музикотерапията е свързано с разцвета на гръцката антична култура. Според Питагор и последователите му музиката има стойност на “широк терапевтичен принцип”, защото съдържа в себе си принципите на всемирния ред (хармонията и числата). Платон разглежда музиката като средство за възпитание на душата, според Аристотел ритъмът и мелодията имат трайно въздействие върху характера и душата. В древния Рим ца познавали успокояващото и възбуждащото въздействие на музиката за оздравяване на лошото и потиснато настроение и за овладяване на гнева и омразата. През втората половина на 19 век настъпва отлив от музикотерапията, който се задържа и през първата половина на 20 век и се обуславя от нарастващия престиж на фарма-кологията и от разпространяването на психоанализата. Музикотерапията преживява истински разцвет след II световна война, който води до създаване на голямо разно-образие от школи и насоки в развитието й и т.н и т.н....
Добре е да се стремим да извличаме от всичко най-доброто, както и това за което говорим в темата - музика.
Пламен Бояджиев


Mauro - Bona sera

 


 

Ace of Base - Beautifull Life