ADVICE CENTER


Индивидуално консултиране

  1. Първична консултация /диагностично интервю; тестиране
  2. Терапевтична сесия- при повече от едно посещение

 

Консултиране: По време на консултацията се формулира проблемът, както и начините за неговото разрешаване, предлагат се оптимални възможности за подпомагане на междуличностните отношения и постигане на житейските цели.

Психодиагностика: Чрез тестове  се разширяват представите за психофизиологическите особености на характера на клиента.

Психотерапия: По време на индивидуалната психотерапия през различните й фази клиентът преодолява личните си проблеми и механизмът на тяхното създаване.

Груповата терапия е успешен метод за преодоляване на поведенчески  проблеми.

Междуличностни конфликти: По време на сесии се изясняват причините за междуличностните конфликти и клиентът взема решения за тяхното превъзмогване. Той усвоява техники за успешна комуникация.

Психоанализа: Чрез метода психоанализа, в съчетание с други методики се превъзмогват неврози, постстресови състояния, депресии. Провежда се автогенен тренинг.

Детска психология: В кабинета на детския психолог се провежда ранна психодиагностика – констатират се способности, характерови особености, IQ. Чрез игрови и методи на изкуството се решават индивидуални проблеми (свързани с говора и комуникацията) и междуличностни конфликти. Провеждат се тренинги за развитие на мисленето и въображението.

Зависимости: Дейността протича в търсене и отстраняване на причините за зависимо поведение, в преодоляване на проблема, чрез активна психотерапия и мотивиращо консултиране на членовете на семейството. По време на терапията се търсят алтернативи за възстановяване на емоционалния баланс.

Арт-психология: В метода арт-терапия се съчетават възможностите на индивидуалната психология и модерното изобразително изкуство. Клиентът участва пряко и косвено в творческия процес. Психологът работи заедно с художник-дизайнер.


От 7 години екипът на ADVISE CENTER е на консултантския пазар в областта на стратегическо бизнес консултиране, маркетинга, комуникациите, търговията и управлението на човешките ресурси.

Мисията на ADVISE CENTER е съсредоточена в предоставянето на комплексен консултинг, насочен към системно разрешаване на проблеми в управлението. Корпоративният консултинг е на базата на уникалността на организацията. Центърът работи по авторски методики.

Практиките в центъра подкрепят личността да реализира собствения си ресурс и възможности за успешна реализация по посока на нейния  просперитет в публичното пространство.

Екипът на ADVISE CENTER притежава квалификационен и успешен организационен статус в провеждането на маркетингови изследванния, в реализирането на консултантски проекти по въвеждане на системи за атестация и мотивация на персонала; рекрутинг; коучинг;  семинари в открит формат; в корпоративни тренинги, Програма Таен клиент. Разполагаме с психологически инструментариум за формиране на психологични профили на целеви групи и политически лидери.
Нашият екип притежава опитен  консултантски ресурс да анализира каква е позицията на клиента в конкурентнотото пространство, да подготви неговото позициониране и репозициониране, основани на базата на стратегическите му цели и идентичност.

Основната цел на консултинга, който Ви презентираме тук, е насочена към усъвършенстване на качеството на управлението, повишаване на ефективността от комуникационните дейности на организацията като цяло и увеличаване на рекламната
ефективност във всеки етап  от успеха на организацията на пазара.

Ние сме отдадени на нашата кауза – успеха на клиентите ни!
107 фирми, 120 обучени мениджъри, 360 екипа,1100 търговци...

Патронажа на управленския консултинг се осъществява от психолога Мария Рачева; корпоративен консултант на Дарик радио.
Адвайз център е HR консултант на фирми и холдинги Neokem Gr; Застрахователна компания “Виктория”; ДБ България АД, Кантората на частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, Адвокатска кантора Кръпов и Варадинов, Албена АД, Сиди трейдинг ООД; “Мосю Бриколаж” - Доверие-Брико АД, Булгарконтрола” ЕАД, Денил ООД, Елана Холдинг, “Електроразпределение” ООД, Neterra communications“, Фрийкардс Едвъртайзинг Медия ООД /Fame/, Медимаг –МС ООД. Мастер АД ,
Клиенти на центъра са Colliers internacional”, “ЗК Орел” АД“, Винпром Пещера АД, Евромаркет-БРД ООД, списание Мениджър, Бизнес Медиа Груп АД, БТК АД, Ален Мак АД, Българска Пощенска Банка, Селекта Интернационал ООД, Медиком АД, Арт Комерс ООД, Фондация НИЦ “Психология и здраве”.
Адвайз център реализира партньорски проекти със Санома ЕАД - сайт Розали, Дарик имоти, туристическа агенция Миел, хотел Свети Георги, ТВ 7, Технически университет София, Международна Бизнес Школа Трансбизнес, BAS програма на Европейска банка за възстановяване и развитие; списание Инсайт, списание BEAUTY, “Програмата”, “Една седмица в София” и др.

 

 

Цената на всички еднодневни тренинги е 100 евро /сто евро/-крайна цена за един участник, а за двудневните тренинги е 130 евро /сто и трийсет евро/. Ако организацията Ви присъства в  нашата база от клиенти и партньори, то за нас  ще бъде удоволствие да Ви предложим  преференциална цена. Освен това за всеки следващ участник ние имаме специални отстъпки.
Семинари и тренинги по определен казус, както и обучения по индивидуални програми се извършват по заявка целогодишно.

 

Квалификационите курсове са орагнизирани е от Центъра за професионално обучение Адвайз. В края на обучението си курсистите  получават държавен сертификат
на базата на лизенз от НАПОО.
Формата на занятията  е според възможностите на курсистите.

ADVISE CENTER, гр.София, бул.Витоша/ Парчевич № 42 етаж 8; телефон
за връзка: 0899967196; е-mail: advise@abv.bg; www.advisebg.com

 

Квалификационите курсове са орагнизирани е от Центъра за професионално обучение Адвайз. В края на обучението си курсистите  получават държавен сертификат на базата на лизенз от НАПОО.
Формата на занятията  е според възможностите на курсистите.

ADVISE CENTER, гр.София, бул.Витоша/ Парчевич № 42 етаж 8; телефон
за връзка: 0899967196; е-mail: advise@abv.bg; www.advisebg.com


Назад към терапевтите от СОФИЯЗа реклама

SEO за психолози


Архив с публикации:
bullet Руслан Терзийски
bullet Велислава Донкина
bullet Антистресова терапия
bullet Люба Цанова - психолог
bullet Деляна Дачева - психолог
bullet Иванка Стоименова - психолог
bullet Р. Вардева - психотерапевт
bullet Златка Терзиева - психолог
bullet Катерина Павурджиева
bullet Тестостерон в спорта
bullet Венета Христова
bullet Денят започва с Боби Цанков
bullet Мария Стаматова - психолог
bullet Лена Лалчева - психолог
bullet Позитивно мислене USA
bullet Марина Борисова - психолог
bullet Как да общуваме с детето си
bullet Семинар на Емилия Крушков
bullet Сексуална енергия
bullet Мнение за съня на доц. Костова
bullet Майсторство на играчи
bullet Психология на страха
bullet Психофармакология
bullet Закриват лудници
bullet Ревност и меркантилност
bullet Психологът - душа и ум
bullet Когато шефът e некомпетентен
bullet Д-р Цветелина Ефтимова
bullet Изневяра | Психична централа
bullet Хормон на растежа GH
bullet Перфектно спане
bullet Александра Найденова - психолог
bullet Интервю с Иван Неделчев
bullet Д-р Неда Пеева
bullet Мадлен Алгафари
bullet Параноидна шизофрения
bullet Психология на ревността
bullet За старостта, смъртта и вечността
bullet Цветелина Василева - психолог
bullet Росица Бялкова - психолог
bullet Анета Жечева - психолог
bullet Когнитивно градинарство
bullet Стероиди и психика
bullet Какво е воля?
bullet Умря човек на магистралата
bullet Човекът в обществото
bullet Престъпления и заболеваемости
bullet Психика и здраве
bullet Депресия
bullet Психика и витамини
bullet Когнитивно поведенческа
Психолог | Галина Тодорова | Пламен Бояджиев | Д-р Руслан Терзийски - психиатър
contact@icp-bg.com